Friday, September 17, 2010

Skånetrafiken och Android

Jag läste en kurs om applikationsutveckling för Android i somras. Kursen avslutades med ett projekt. Mitt projekt var en Androidapplikation för att söka resor och tidtabeller för Skånetrafikens bussar och tåg.

Jag blev nöjd med resultatet så jag publicerade appen i Android Market. Mer om den finns på lokaltrafik.info. Sök på "lokaltrafik" i Market/Butiken för att hitta den.

No comments: